Innovatiivisuudesta huolehtiminen muutoksen keskellä


Hakijan osaamista ja persoonaa voi kuitenkin arvioida nopeasti kännykällä tai tabletilla vaikkapa kotisohvalta.


Työn tekeminen ja teettäminen muuttuu tulevaisuudessa, kun teknologioiden ja talouden muutosnopeus kiihtyy. Talouden äkilliset suhdannevaihtelut ja kysynnän heilahtelut tekevät päivittäisestä työn teettämistä yhä haastavampaa. Työvoiman tarve voi vaihdella voimakkaasti minuutista, tunnista ja päivästä toiseen. Talouden syklien heilahtelu lyhentää myös työsuhteita, mikä vaikeuttaa työyhteisöjen osaamisen turvaamista. Muutoksesta seuraa myös, että kohtaamme tulevaisuudessa täysin uudenlaisia ongelmia. Niiden ratkaiseminen voi vaatia jatkuvaa kouluttautumista ja radikaaleja, uusia uravalintoja.

Hetkessä eläminen

Palveluiden ja digitaalisten ratkaisujen kehittämisen raja hälvenee. Enää ei riitä, että ympärivuorokautisesti toimivan help-deskin työvoiman tarvetta seurataan neljän viikon välein excel-raporteista. Sen sijaan tilannetta tulee seurata reaaliaikaisesti ja ennustaa jatkuvasti. Kun henkilöstön määrä on optimoitu tunnin tarkkuudella, tuottavuus kasvaa. Lisää suorituskykyä saadaan myös ottamalla käyttöön esim. räätälöity myyntijärjestelmä, jonka avulla tuotteita ja palveluita myydään niin, että tilaajalla on jatkuva käsitys palvelun tilasta ja tuottavuudesta.

Huomisesta huolehtiminen

Onnistunut reagointi huomisen haasteisiin vaatii onnistuneet henkilövalinnat. Nopeat kysynnän vaihtelut ja ajanpuute yhä harvemmin mahdollistavat uusien tekijöiden tapaamiset kasvotusten. Hakijan osaamista ja persoonaa voi kuitenkin arvioida nopeasti kännykällä tai tabletilla vaikkapa kotisohvalta. Apuna on ainakin tehtäväkenttää tunteva asiantuntijan arvio hakijasta, videohaastattelu ja keskeiset referenssit. Myös hakijan sosiaaliset verkostot ja henkilöhistoria ovat yhä enemmän läsnä valintoja tehtäessä.

Innovatiivisuuden varmistaminen

Vastuullista on myös varautua tulevaisuuden ongelmien ratkaisemiseen. Suhdannevaihtelut vaikeuttavat pitkien työsuhteiden ja organisaatioiden toiminnan ytimessä olevan kiteytyneen tietotaidon ylläpitämistä. Yksittäisten työnantajien ja toimialojen suhdannevaihteluissa keskeisiä tulevat olemaan ulkopuoliset, henkilöiden urakehitystä tukevat palvelut.

Emme myöskään tiedä, mihin kysymyksiin nyt valmistuvat nuoremme tulevat vastaamaan. On mahdollista, että selkeät työurat ja kapeat asiantuntijaroolit vähenevät tulevaisuudessa. Tähän on syytä varautua rakentamalla palveluita, joiden avulla suuntautuminen uusille tehtäväkentille on helpompaa. Tämä vaatii myös vahvaa asenneilmaston muutosta.

Epävarmuuden rakentava huomioiminen työnteossa ja -teettämisessä voi myös johtaa pitkällä aikavälillä meidän kaikkien kannalta arvokkaampaan todellisuuteen, kuin mitä tasaisesta kasvusta ja henkisestä sammaloitumisesta seuraisi.

Barona_Lauri_Hyry
Kirjoittaja Lauri Hyry auttaa Baronan huikeaa yhteisöä uusien palveluiden kaupallistamisessa.