Toimituksen sanat

Olemme kiinnostuneita ihmisistä, henkilökohtaisista mielipiteistä, näkemyksistä. Moni yritys onkin panostanut rohkeasti osaajiensa esiin nostamiseen ja kannustavat aktiiviseen mielipidevaikuttamiseen. Onhan totta, että luottamussuhde luodaan ja kauppaa käydään ihmisten, ei yritysten välillä.

Tässä julkaisussa nostamme esiin johtajia, joiden luotsaamana yritykset nousevat menestyjien joukkoon. Johtajia, joilla on konkreettista osaamista, mielipiteitä ja näkemystä toimialojensa kehityksestä. Haastattelimme myös sellaisten yritysten edustajia, jotka omien organisaatioidensa lisäksi kehittävät muiden yritysten johtamismalleja.

Tämän julkaisun nimi, Mandaatti, viittaa valtuutukseen tai annettuun toimeksiantoon, joka antaa tekijälle vapauden keskittyä olennaiseen ja tilaa kehittää uutta. Ilman taustalla olevaa luottamusta, on vaikeaa tehdä rohkeita päätöksiä ja aikaansaada innovaatioita. Kun meillä on mandaatti toimia, koemme roolimme merkityksellisemmäksi.

Mandaatti julkaistaan printtilehtenä 25.9.2015 Talouselämän lukijoille.

Inspiroivia lukuhetkiä!


Jasmine Plavsic
Päätoimittaja
jasmine.plavsic@presser.fi


Julkaisutiedot

Päätoimittaja:
Jasmine Plavsic

Projektipäälliköt:
Kati Tyllilä
Joel Isopahkala

Ulkoasu & taitto (printtijulkaisu):
Virpi Vihervuori

Ulkoasu (digijulkaisu):
Matti Kauppinen

Jakelu:
Talouselämä (25.9.2015)
http://businesspresser.fi/mandaatti_2015/

Julkaisija:
Presser Oy
Eteläesplanadi 18B
00130 Helsinki

info@presser.fi
www.presser.fi